SANS I TRAVÉ


  Josep M.  SANS I TRAVÉ
   Cap d’edicions,
  (Solivella, Tarragona)

Es cap d’edicions de la Fundació des de la seva creació, l’any 1976.

Historiador, llicenciat per la Universitat de Barcelona i doctor en Lletres i Filosofia per la Universitat de Bolònia, Itàlia.. Professor de la Universitat de Barcelona (1972-80) i de la Universitat Internacional de Catalunya (1999-2005). Director tècnic de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona entre 1973 i 1980, cap del Servei d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1980-1992), director general del Patrimoni Cultural (2003-2004) i director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, des del 1992. Ha col.laborat en obres col·lectives com el Repertorium Fontium Medi Aevi, el Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz. Cancilleria Pontificia (1351-1353), Enciclopedia Catalana, Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Catalunya Romànica, o Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya. Ha dirigit l'obra "Els comtessobirans de la casa de Barcelona, del 801 a l'actualitat", i l'edició d'"Els Dietaris de la Generalitat de Catalunya (1411-1714)". Ha publicat nombroses obres sobre la història dels templers a Catalunya, tema del que n'és especialista. També ha publicat treballs sobre la història de la Conca de Barberà, el monestir de Santa Maria de Vallbona, i edicions crítiques de manuals de notaris catalans baixmedievals. membre acadèmic de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia de Doctors.Pujar